Over ons

De Coöperatieve Vereniging Art House Zeeland wil een ontmoetingsplek zijn als een hub die kan functioneren als centrum voor opdrachten, kennisoverdracht en katalysator voor informatie, activiteiten voor makers in de creatieve disciplines.
Art House Zeeland vormt dus al doende het fundament waarop de professionele creatieven uit verschillende disciplines in Zeeland hun kwaliteit inbrengen, de markt verkennen, informatie uitwisselen, initiatieven ontplooien die het klimaat zowel artistiek inhoudelijk als voor betaalde productie en presentatie versterken.
Art House Zeeland is een volledig transparante, horizontale en democratische organisatie waarbij kennisoverdracht, uitwisseling van informatie en mogelijk samenwerking de basis vormen voor een meer effectieve ontwikkeling van de professionele creatieve sector in Zeeland.

De disciplines die Art House Zeeland wil vertegenwoordigen zijn in eerste instantie beeldende kunst, podiumkunsten, film en fotografie, literatuur, dans, architektuur, vormgeving, educatie en muziek.
De opdrachten / projecten zullen voor een groot deel in wisselwerking zijn tussen deze disciplines worden uitgevoerd. In deze synergie ligt met name de kracht van Art House Zeeland.

bestuur
leon riekwell
Hans Overvliet
Robbert Jan Swiers
Johan de Koning

financiën
Lara Ploeg

Financiële en inhoudelijke ondersteuning voor het project Art House Zeeland:

Ondersteuning specifieke deelprojecten van Art House Zeeland:
Jan Zempsch & erven,

Translate »